STUDIUM

2005 - 2008 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta;

                    Mediální a komunikační studia,obor-Žurnalistika (bakalářské, prezenční studium)

            „Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje přes 23 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel města Olomouce.“ zdroj: www.upol.cz

2001 - 2005 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové (humanitní zaměření)

1992 - 2001 Základní škola M. Horákové, Hradec Králové (třída s rozšířenou        
                                               výukou jazyků)