Vítám Vás na své internetové stránce

Rád bych Vám nabídl služby v oblasti moderování. Pokud potřebujete moderaci např. plesu, konference, soukromé oslavy, výročí nebo sportovního utkání či turnaje, neváhejte mě kontaktovat.

Kdo je moderátor?

Původní slovo moderovat ve svém původním (převážně technickém) významu představuje je synonymum pro sloveso mírnit ve smyslu tlumit či rozptylovat. Znamená to tedy, že dobrý moderátor přiměřeným způsobem krotí případné vášně či jiné nevhodné emoce a to jak v publiku tak i na straně účinkujících. Moderátor je tedy vždy aktivním prostředníkem mezi účinkujícími, soutěžícími (a dalšímu účastníky na pódiu) na jedné straně a publikem přítomným v sále na straně druhé. U dobrého moderátora vysoce je oceňována nejen vysoká kvalitu jeho řeči, tedy vysokou úroveň jeho mluveného slova, ale také jeho přirozená schopnost vkusným způsobem zasahovat přímo do děje v sále, důvtip, osobní šarm, dobrá pohotovost, umění improvizace i osobní noblesa a charizma.

Jedná se o takové osobní vlastnosti, kterými moderátor dokáže společensky přijatelným způsobem okamžitě vyřešit jakoukoliv neočekávanou událost, která během příslušné akce může nastat. Tyto osobní vlastnosti jsou velmi důležité např. při živém televizním či rozhlasovém vysílání, kde žádnou chybu nelze opravit pozdějším střihem či jinou technickou úpravou.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moder%C3%A1tor_%28profese%29)